مجله کودک 314 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند حضرت امام (س) همواره لباس تمیزی می پوشیدند و حتی یکبار کسی به خاطر ندارد که بر لباس ایشان ، کوچکترین لکه یا کثیفی وجود داشته باشد . ایشان مقید بودند که کفش منظم و جوراب مرتبی بپوشند ، عمامه ی خود را مرتب بپیچند و خلاصه آنکه در جامعه به صورت یک انسان پاک و منزه ظاهر می شدند . تمامی این موارد مربوط به ظاهر حضرت امام بود ، اما از نظر باطن و حقیقت می توان گفت که ایشان به این دنیا دلبستگی نداشتند . یعنی دنیا در نظر ایشان خوب بود ، اما به شرط آنکه وسیله ی کسب آخرت باشد نه اینکه دنیا برایشان هدف باشد . در حدود بیست سال حضرت امام خانه نداشتند . یعنی می ان سال های 1301 هجری شمسی تا 1324 هجری شمسی خانه ی حضرت امام اجاره ای بود . ایشان خانه را به مدت دو سال اما در سال 1440 میلادی ماشین چاپ به طور واقعی آن ساخته شد . در این سال « یوهان گوتنبرگ » دستگاه چاپ را اختراع کرد که با دست کار می کرد . این روش چاپ تا حدود 350 سال بعد ، پاربرجا بود تا رفته رفته روش های دیگری برای چاپ کردن اختراع شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 4