مجله کودک 314 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 24

با استفاده از امواج رادار ، پلیس می تواند سرعت وسایل نقلیه را مشخص کند . رادار پلیس امواجی را به سوی خودرو می فرستد و در هنگام برگشت با محاسبه معلوم می شود که سرعت وسیله ی نقلیه چقدر است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 24