مجله کودک 314 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 33

جادو در شهر بازی استاد ، بچه ها را بیشتر از همه دوست دارد . او . از دانشش فقط برای شاد کردن بچه ها استفاده می کند . ببینیم این بار چه نقشه ای دارد . استاد در زیرزمین خانه اش دستگاه ساخته است که جاذبه ی زمین را درست بالای سر دستگاه ، درجه به درجه کمتر یا کاملاً بی اثر می کند . ببینید اتاق استاد به چه حال و روزی افتاده است ! اگر استاد به هر کدام از وسایلش ضربه ی کوچکی بزند ، آنها هم در هوا معلق می شوند . استاد برای شهر بازی نقشه ای دارد . اینجا چه خبر است ؟ یک دایره ی جادویی در شهر بازی ! استاد در دایره ای به شعاع بیست متر ، جاذبه را بی اثر کرده است . کسانی که وارد این دایره می شوند ، بدون آنکه قدم بردارند ، پیش می روند؛ به شرطی که نیروی دیگری بر آنها وارد SW یا امواج کوتاه امواجی بین سه تا سی هزار کیلو هرتز است که می تواند تا مسافت های دور هم حرکت کند . برای این حرکت ، امواج SW از لایه یون دار موجود در جو کمک می گیرند تا بهتر منتقل شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 33