مجله کودک 314 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 38

بیایید نقاشی کنیم وال قاتل وال سیاه و سفید که نام قاتل هم دارد در اصل به خانواده ی دولفین ها تعلق دارد . این وال بر خلاف نامش ، گاهی رفتار دوستانه هم از خود نشان می دهد . با یک بیضی متوسط و یک بیضی کوچک کار نقاشی وال را آغاز می کنیم . به بیضی متوسط سه خط مانند یک جعبه ی کوچک را متصل می کنیم . حالا با یک خط منحنی شکل دو بیضی را به هم وصل می کنیم . خط منحنی شکل دیگری رسم می کنیم تا دو بیضی کاملا به هم وصل شوند باله حیوان را هم رسم می کنیم . ساختن آدم برفی و مجسمه های برفی از کار های تفریحی است که هنگام بارش برف بیشتر توسط بچه ها ا نجام می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 38