مجله کودک 314 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 43

1- قلمرو کلیسای کاتولیک رم با رنگ زرد مشخص شده است . 2- قلمرو طرفداران پروتستان با رنگ نارنجی مشخص شده است . 3- مناطقی که با طراح راه راه مشخص شده ، مناطقی است که پروتستان ها و کاتولیک ها در آن زندگی می کردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 43