مجله کودک 316 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 16

دستهایش شاخه های سبز بردرخت پیکر او بود چهره او آسمانی بود آفتابی در سر او بود . نمکی که در سر سفره استفاده می کنیم از نوعی سنگ معدنی به نام « هالیت » درست شده است . هالیت خالص ، رنگ سفید تا کمی شیری دارد . اما گاهی هالیت به رنگ صورتی هم دیده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 16