مجله کودک 316 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 26

خبر داغ کلاغ شکوه قاسم نیا خبری داشت کلاغ گفت در گوش درخت برگها تک تک ریخت از سر و دوش درخت سار از شاخه پرید بال زد تا ته باغ گفت با سبزه و گل هر چه را گفت کلاغ دل هر غنچه تپید رنگ گلبرگ پرید برگ بی حوصله شد سبزه خمیازه کشید قدرت روم باستان به توانایی ارتش این امپراتوری بستگی داشت . سربازان ارتش روم که به « لژیونر » معروف بودند ، آموزش های نظامی دیده بودند و لباس کوتاهی می پوشیدند . افسران ارتش روم نیز با کلاهی پردار مشخص می شدند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 26