مجله کودک 316 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 316 صفحه 27

شاپرک خواب نبود پر زد از باغ و گذشت هر چه را دید و شنید برد تا پهنه ی دشت آهو از دشت گریخت رمه برگشت به ده عاقبت باز رسید خبر از دشت به ده باد هوهو می کرد ابر هی می بارید خبر داغ کلاغ ده به ده می پیچید . امپراتوری روم باستان از خاورمیانه ی فعلی تا انگلستان گستره شده بود . در این قلمرو ، زبان ها و نژاد های مختلفی وجود داشتند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 316صفحه 27