مجله کودک 317 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 16

آمدی کلام تو عطر یاس تازه داشت در میان سینه ام غنچه های خنده کاشت « ادوار گریگ » آهنگساز بزرگ نروژ است که در این کشور به او« صدای نروژ » لقب داده اند . زیرا او سرود ملی نروژ را بر اساس آهنگ و شعری قدیمی ساخت و شهرت زیادی پیدا کرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 16