مجله کودک 317 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 22

خواندن و نوشتن فعالیت مهمی است که در مدرسه آموخته می شود . بیشتر مردم ، یادگیری زبان دوم را در مدرسه انجام داده اند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 22