مجله کودک 317 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 25

جدول مربع در مستطیل افقی 1 . جزیره ای نفت خیز در جنوب کشورمان . 2 . غوزه ی پنبه . 3 . حیا و آزرم- برای زندگی مادی به آن نیاز داریم و وسیله ای است برای داد و ستد . 4 . حرف ندا- رنج و آسیب . 5 . نوعی جنس ظرف که چینی نیست ! عمودی 1 . غذای شب . 2 . قطار بر روی آن حرکت می کند . 4 . سرشت و نهاد- مادر عرب . 5 . پخت و پز . 6 . حوض داخل حمام ! 7 . خنک کننده در تابستان . بسیاری از بچه ها از نقاشی کردن و هنر های تجسمی در مدرسه ها لذت می برند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 25