مجله کودک 317 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 37

می شود که طول زمانی این مرحله زیاد است . در مرحله ی نبرد خشکی ، بازیکن باید به تنهایی با نیروهای اشغالگر روبرو شود . امکانات بازی در این مرحله کمی محدود است . حساسیت عناصر بازی هم کمی دچار اشکال است . مثلاً اگر شما دشمنی را در پشت سر دشمن دیگر با تیر مورد هدف قرار دهید ، صدای شلیک به گوش دشمن نمی رسد . بنابراین استفاده از تفنگ یا چاقو در این مورد فرقی با هم نمی کند . اشکال کلی بازی این است که تقلیدی از بازی Commandos است و برخی از ویژگی های آن هم ضعیف کار شده است . اما به عنوان یک بازی رایانه ای ایرانی ، شروع و قدم خوبی است و بچه ها می توانند با بخشی از تاریخ سرزمین خود در قالب یک بازی رایانه ای آشنا شوند . مارکنی ایتالیایی در سال 1895 بر پایه تئوری امواج الکترومغناطیسی ، رادیو را اختراع کرد . پس از آن در سال 1903 میلادی برادران رایت ، نخستین هواپیما را به پرواز درآوردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 37