مجله کودک 317 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 317 صفحه 39

در مرحله ی پنجم کار ، شروع به نقاشی کردن جزئیات هواپیما ، مثل طراحی دماغه ، کابین ، محل قرارگیری مسلسل و بدنه ی هواپیما می کنیم . تیزی نوک مثلث را پاک می کنیم تا سکان هواپیما شکل واقعی خود را پیدا کند . شروع به مشکی کردن خطوط اصلی نقاشی با روان نویس نمره نازک م کنیم . کار مشکی کردن خطوط را ر این مرحله کامل می کنیم . خط های اضافه را هم پاک می کنیم . رنگ آمیزی این هواپیما را با استفاده از تکنیک سایه- روشن انجام دهید تا بُعد پیدا کند . هواپیمای ساندرلند در جنگ دوم جهانی مورد استفاده قرار داشت . تلویزیون در سال های دهه ی 1920 میلادی اختراع شد اما نخستین پخش تلویزیونی در دهه 1930 میلادی انجام شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 317صفحه 39