مجله کودک 319 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 5

و به مسئولان می گفتند : اینها بودند که ما را به اینجا رساندند . و یا می فرمودند : نگذارید مردم به انقلاب و نظام بی علاقه شوند . انقلاب حتماً با کودتا سقوط نمی کند ولی ممکن است با یک کار خلاف من رو به زوال رود . ایشان به فرزندانشان نوشته اند که : پسرم! سعی کن با حق الناس از این جهان رخت نبندی ، که کار بسیار مشکل می شود . سر و کار انسان با خدای تعالی ، که ارحم الراحمین است ، بسیار سهل تر است تا سر و کار با انسان ها . روزی یکی از ملاقات کننده ها از طرف یکی از افراد حسینیه ی جماران مورد بازخواست واقع شده بود . وقتی حضرت امام متوجه شدند ، با تندی فرمودند : با مردم درست رفتار کن . با مردم خوش رفتار باشید . صدف خوراکی ، پوسته ی تیره رنگی دارد و داخل آن پس از پخته شدن ، قابل خوردن است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 5