مجله کودک 319 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 6

یا حسین علی اصغر نصرتی های های گریه می آید به گوش از جهان همسایه ی خورشید رفت آن که مانند ستاره بر دلم پرتو امید می پاشید ، رفت . گاه می گویم به خود ، پرواز او کاش اصلاً یک خیال و خواب بود چون که بی او باغها لب تشنه اند آخر او آیینه بود و آب بود صدف های لولادار که به صورت دو قسمتی یا دوکفه ای دیده می شوند ، می توانند دو تکه صدف خود را باز و بسته کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 6