مجله کودک 319 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 14

« ماموت پیر و خرس کوچولو » محمدرضا یوسفی قسمت آخر ماموت پیر به غار برگشت و به خرس کوچولو گفت : « یک خرس خوابیده بهترین طعمه برای گرگ هاست . » روزها می رفتند و شب ها می آمدند ، ماموت پیر دور و بر غار می گردید و فوری به پیش خرس کوچولو بر می گشت . به او نگاه می کرد تا شاید چشم هایش را باز کند ، اما خرس کوچولو آرام آرام نفس می کشید و مثل سنگ های غار از جایش تکان نمی خورد . ماموت پیر دست خرس کوچولو را در دستش گرفت و برای او قصه ی زمستانی را تعریف کرد که اصلاً برف نبارید . دست خرس کوچولو گرم و داغ بود . یک دفعه کوه لرزید . سنگ ها به این طرف و آن طرف پرتاب شدند . ماموت پیر به دهانه ی غار رفت و دید بهمن سنگینی از قله ی کوه پایین می آید . غار لرزید . ماموت پیر دوید . خرس کوچولو را در بغلش گرفت . سنگ ها از سقف غار کنده می شدند و بر سر و گردن و پشت ماموت پیر می خوردند . دست خرس کوچولو در دست ماموت پیر بود و قصه ی آن زمستانی را می گفت که چقدر برف بارید! 1- جلوی کشتی ، « دماغه » نامیده می شود . 2- محل بارگیری کالاها 3- محل استراحت خدمه ی کشتی 4- جرثقیل یا « کرین » برای جابجا کردن بارها

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 14