مجله کودک 319 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 26

شکوه قاسم نیا شام غریبان ببین شام غریبان است امشب زمین در سوگ یاران است امشب دو چشم زینب از هجر برادر چو ابری پُر ز باران است امشب ببار ای باران از دو چشمش که سر گیرد ز اشکش جویباران دهد آبی به گلزار حسینی شود صحرا سراسر لاله زاران فروش کالا از راه چاپ آگهی در روزنامه و سپس استفاده از خدمات پشتی برای نقل و انتقال کالا ، بیش از چند صد سال پیش رواج داشت . این نوع خرید الا برای نقاطی که دسترسی به فروشگاه های بزرگ نداشتند ، مناسب بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 26