مجله کودک 321 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 4

پرواز انقلاب حضرت امام خمینی (س) پس از پانزده سال تبعید و دوری از وطن در دوازدهم بهمن ماه 57 با پرواز اختصاصی « ایر فرانس » به ایران بازگشتند . شرح گوشه ای از این سفر که به « پرواز انقلاب » معروف شده است ، خواندنی ست . دیگر بازگشت حضرت امام به ایران حتمی بود . اما دولت بختیار ، آخرین نخست وزیر شاه ؛ فرودگاهها را بست و عملاً مسافرت امام علی نشد . در همان هنگامی که بحث بازگشت حضرت امام به ایران مطرح شد ، مرحوم حاج سید احمد آقا گفتند : « امام تصمیم خودشان را برای رفتن به ایران گرفته اند . حالا می خواهند فرودگاه ها را ببندند یا باز بگذارند . اگر خطر هم داشته باشد ، به هر حال امام تصمیم خودشان را گرفته اند . ایشان فرموده اند که یک هواپیمای اختصاصی کرایه کنیم و به ایران برویم . » شرکت های بیمه ، مبلغ گزافی برای هواپیما می خواستند . از طرف دیگر هم خبر رسید که 1- بادکش های ستاره دریایی 2- کانال های آب 3- بخش مرکزی بدن ستاره دریایی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 4