مجله کودک 321 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 5

بختیار زیر فشار مردم و به خصوص کارمندان هواپیمایی ناچار شده است که فرودگاه را باز کند به هر حال با مشکلات فراوان ، هواپیما کرایه شد . آن مبلغ را هم امام شخصاً پرداخت کرده بودند . دیگر بحث بر سر نوشتن فهرست اسامی افرادی بود که می خواستند به ایران بروند . همه می خواستند به ایران بروند . اما هواپیما گنجایش محدودی داشت . حضرت امام در ابتدا با پرواز خانم ها با آن هواپیما به شدت مخالفت کردند و فرمودند : خطر جدی است و امکان زدن هواپیما خیلی زیاد است . خانم ها بمانند و یکی- دو روز بعد بیایند . از آن سو ، دولت فرانسه هم مایل بود که امام زودتر از فرانسه بروند . زیرا نظم امور فرانسه به نوعی درهم ریخته بود . تمام روزنامه ها ، اخبارشان به حضور امام در فرانسه اختصاص داشت . از سوی دیگر ، مقداری ناهماهنگی هم بین رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور آمریکا پیش آمده بود . رئیس جمهور فرانسه مایل بود امام به ایران بروند ولی رئیس جمهور آمریکا در آن زمان ، پیغام فرستاده بود که : « حضرت آیت ا . . . در رفتن به ایران عجله نداشته باشند . » امام هم فرموده بودند : بارک الله ! برای ما تعیین تکلیف هم می نمایند ! مثل سیب زمین دریایی توتیای دریایی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 5