مجله کودک 321 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 9

مانند هر روز دگر امروز مادر نماز صبح می خواند او بنده ی خوب خداوند است تکلیف خود را خوب می داند بعد از نماز مادرم هر روز این خانه بوی عطر گل دارد وقت نمازش نور شادی ها از آسمان بر خانه می بارد هنگامی که مرکز ستاره ی اولیه که « پیش ستاره » نامیده می شود ، تشکیل شد ، دمای ستاره به حدود ده میلیون درجه ی سانتی گراد می رسد . این دما سبب شروع واکنش های هسته ای می شود که در اثر آنها ، هیدروژن به هلیوم تبدیل می شود . با این عمل ، درخشش ستاره شروع می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 9