مجله کودک 321 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 13

هنگامی که یک ستاره مُرد ، به سیاهچاله ی فضایی تبدیل می شود . جاذبه کششی سیاهچاله ها بسیار زیاد است به اندازه ای که نور و امواج مختلف نمی توانند از آن بگریزند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 13