مجله کودک 321 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 20

مرد گمشده آیا می توانی راه را به این مرد نشان دهی و او را به خانه اش برسانی؟ پس قلم بردار و دست به کار شو . پاسخ سرگرمی شماره گذشته: دو اژدهای شبیه آنگاه با استخوان های محکم ، سنگ را شکل می دادند تا آن را به شکل دلخواه خود در آوردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 20