مجله کودک 321 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 24

تقسیم کار در عصر سنگ به صورتی بود که مردان به کار شکار و تهیه اسلحه می پرداختند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 24