مجله کودک 321 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 38

بیایید نقاشی کنیم پاراسارولوفوس دایناسور « پاراسارولوفوس » به دلیل شکل غیرعادی سرش در بین دایناسورها شناخته شده است . ابتدا دیرین شناسان فکر می کردند ، زایده ی روی سر دایناسور ، لوله تنفسی حیوان است اما بعد ها معلوم شد که این زایده ی حدوداً دو متری در شنوایی به کمک دایناسور می آید . ابتدا شکل سر و زایده ی آنتن مانند آن را با خطی ساده رسم می کنیم . بیضی هم به عنوان طرح اولیه بدن دایناسور نقاشی می کنیم . محل قرارگیری دست و پای حیوان را رسم می کنیم . دم دایناسور را با دو خط منحنی شکل نقاشی می کنیم . گردن دایناسور را با کمک خط منحنی شکل نقاشی می کنیم . پاهای حیوان را هم با خط هایی ساده مشخص می کنیم . شعله های خورشیدی یا « کرونا » سبب رها شدن ذرات پر انرژی در فضا می شود . این ذرات گاهی در مخابرات زمین اختلال ایجاد می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 38