مجله کودک 321 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 41

نشر عروج نشانی : تهران- خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ- پلاک 962 امور مشترکان مجله هفتگی « دوست » دوست هنگامی که ماه در زاویه ی بین زمین و خورشید قرار گیرد ، قسمتی از خورشید در تاریکی قرار می گیرد و ما نمی توانیم آن قسمت را ببینیم . به این پدیده « خورشید گرفتگی » گفته می شود . گاهی نیز زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد که به این پدیده « ماه گرفتگی » می گویند . هیچگاه نباید با چشم غیرمسلح به خورشید و پدیده ی خورشیدگرفتگی نگاه کرد زیرا نور شدید خورشید سبب آسیب های شدید به شبکیه ی چشم می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 41