مجله کودک 332 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 332 صفحه 22

نام جنگنده : آورو کانادا کشور سازنده : کانادا تیپ : دو نفره مافوق صوت موتور: پرات و ویتنی حداکثر سرعت: 3/2 ماخ تجهیزات : هشت موشک هوا به هوا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 22