مجله کودک 353 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 353 صفحه 6

پرواز زهرا کلاته اشکهایش پُر کرد کاسه ی چینی را دستهایش فهمید لرزش سینی را عطر قرآن پیچید در فضای خانه دور پوتین هایش گریه­ی پروانه باشگاه آ ث میلان در سال 1901 برای اولین بار فاتح قهرمانی باشگاههای ایتالیا شد و سپس از سال 1908 فعالیت خود را گسترش بیشتری داد. این باشگاه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 353صفحه 6