مجله کودک 353 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 353 صفحه 7

باز بابا می­رفت توی جیبش نُسخه بوی تلخ خَردل قُمقمه، فانسخه رفتن او این بار مثل هر بار نبود وقت رفتن دیگر زرد و بیمار نبود مادرم قرآن را بُرد بالای سرش از درخت بابا ریخته برگ و برش غرق شور صلوات کوچه­ی ما شد باز با گلویی زخمی کرده بابا پرواز هفته­ی دفاع مقدس گرامی باد همواره دو رقیب فوتبالی را در کنار خود داشته است. باشگاه یوونتوس و اینترمیلان که با اینترمیلان هم شهری نیز می­باشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 353صفحه 7