مجله کودک 353 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 353 صفحه 27

سلام، ای که در اتاق تنگِ درس دل مرا چو آسمان گشوده­ای به پرتو سواد، دیدة مرا به رازهای این جهان گشوده­ای. خدا و مادر و تو و پدر، همه چهار یار زندگانی منید؛ به راستی که هرچه دارم از شماست، شما امید جاودانی منید. «الساندرو نستا» هافبک مرکزی تیم، 32 ساله، صاحب پیراهن شماره 13 که تا سال 2002 در تیم لاتزیو بازی می­کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 353صفحه 27