مجله کودک 353 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 353 صفحه 43

این باشگاه پنجمین باشگاه پردرآمد جهان است و همواره در فوتبال ایتالیا و اروپا جایگاه مهمی دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 353صفحه 43