مجله کودک 363 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 363 صفحه 18

اینترنت 2، در راه است حدود 20 سال است که آدمی از پدیده و فن آوری به نام «اینترنت» استفاده می­کند. البته پیش از این نیز اینترنت وجود داشت اما مانند امروز گسترش و همه گیری جهانی نداشت و در موارد خاصی مورد استفاده قرار می­گرفت. کـارشنـاسان می­گویند کـه عمـر اینتـرنت فعلی رو به پایان است. زیرا، بسیاری از استفاده کنندگان، سرعت ارتباط پایینی دارند و گفته می­شود، نشانی های لباس لباس اولیه تیم یوونتوس سیاه و سفید بود. اما این تیم سرانجام با پیراهن صورتی و شورت ورزشی سیاه، اولین

مجلات دوست کودکانمجله کودک 363صفحه 18