مجله کودک 363 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 363 صفحه 28

نخ و سوزن ناصر کشاورز مادربزرگم داشت می دوخت یک دامن در دست لرزانش نخ بود و یک سوزن بین دو انگشتش سوزن تکان می­خورد نخ را که می­لرزید نزدیک آن می­برد «جاناتان زبینا» 30 ساله، در پست دفاع راست توپ می­زند و 4 سال پیش از تیم «رم» به این تیم آمد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 363صفحه 28