مجله کودک 414 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 414 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان کودکان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام «ره» شرح روی جلد بازی کبوتر ها رو و پشت جلد تعداد زیادی کبوتر سفید در آسمان در حال پرواز هستند. اگر خوب دقت کنید، روبان هایی را بر پای آن ها می ببنیم . بر پای بعضی از آن ها روبان سیاه وبر پای بعضی دیگر ، روبان سبز بسته شده است. به نظر شما تعداد کبوتر های روبان سیاه بیشتر است یا روبان سبز؟ حدس بزنید و با شمارش کبوتر ها ، به درستی پاسخ خود پی ببرید. مدیر مسؤول : مهدی ارگانی سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی تصویرگر: حامد کمالی مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء عکس : امیر محمد لاجورد حروفچین: نیرالسادات والاتبار توزیع وامور مشترکین : محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی وچاپ: موسسه چاپ ونشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن: 66706833 نمابر: 66712211 کتاب در مجله مهاجمان فوتبال جهان فهرست مطالب کتاب در مجله -مقدمه -هری کیوی -مارک ویدوکا -دیدیه دروگبا -آنلکا -...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 414صفحه 2