مجله کودک 414 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 414 صفحه 7

پیش از آنکه پر بگیرد از زمین مثل یک پرنده گوشه ای نشست خیره شد به چشم خستۀ حسین یعنی ای عموی من اجازه هست؟ پاسخش اسیر دست بغض بود پاسخش به رمز اشک وآه بود لحظه ای به چشم او نگاه کرد پیک آن دو تا فقط نگاه بود این پرنده تیز رفت و برنگشت مثل یک بهار ، بی صدا پرید سنگ بی بهای زیر پا نشد چون نسیم پاک تا خدا پرید -نام : نیکولاس آنلکا -سن: 30سال -ملیت: فرانسه -باشگاه قبلی: بولتون -باشگاه فعلی :چلسی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 414صفحه 7