مجله کودک 414 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 414 صفحه 8

بر اساس افسانه ای از روسیه بشقاب نقره و قلب طلا قسمت سوم محمد علی دهقانی مادر، وقتی این را شنید ، بی اختیار زد زیر گریه وصدای های های گریه اش خانه را پر کرد . اما پدر ، بعد از کمی فکر کردن گفت: «بشقاب نقره ای ! باید از بشقاب نقره ای کمک بگیریم !سیب سرخ را روی بشقاب نقره ای بچرخانید؛ شاید جای ماشا را به ما نشان بدهد!» دو خواهر ، با شنیدن این حرف رنگ از صورتشان پرید وسخت به وحشت افتادندکه الآن هر دو رسوا می شویم . اما وقتی به فرمان پدر سیب سرخ را روی بشقاب نقره چرخاندند،سیب زرد از چرخیدن ایستاد و نچرخید وچیزی روی بشقاب ظاهر نشد: نه جنگل ، نه کوه بلند ، نه کشتزار ،و نه آسمان آبی ! دختر ها، با دیدن این وضع از ته دل خوشحال شدند، اما پدر ومادر با نومیدی آه کشیدند و غصه زیادی خوردند. از آن طرف ، ماشا که زنده بود فقط بیهوش شده بود ،بعد از یکی دو ساعت به هوش آمد وبعد از کمی فکرکردن، همه چیز را به یاد آورد .سر و بدنش خیلی درد می کرد ، اما هنوز لبخند زیبایی به لب داشت . به دور و برش نگاه کرد -نام : دیمیتار برباتف -سن: 28 سال -ملیت: بلغارستان -باشگاه قبلی: تاتنهام -باشگاه فعلی: منچستر یونایتد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 414صفحه 8