مجله کودک 414 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 414 صفحه 16

جدول مستطیلی 60 خانه ای افقی 1ـ مرکز مازندران ـ کنایه از کسی است که زیاد کار کند یا خوب از عهده ی کار بر آید . 2ـ حرف انتخاب ـ غذای بیمار ـ از جدایی شکایت می کند! 3ـ اسیر شده . 4ـ از شهر های مذهبی کشورمان ـ نام یک پرنده و همینطور نامی دخترانه است ـ حرف عدم همراهی. 5ـ از میوه ها ، شبیه سیب. 6ـ وسیله ی پرواز پرنده ـ علت و وسیله . عمودی : 1ـ شماره و عدد 2ـ حرف ندا 3ـ سّر و رمزـ علامت مفعول بی واسطه . 4ـ رطوبت . 5ـ سخن دان و شاعر. -نام: درک کویت -سن : 29 سال -ملیت: هلند -باشگاه قبلی: فاینورد -باشگاه فعلی: لیورپول

مجلات دوست کودکانمجله کودک 414صفحه 16