مجله کودک 414 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 414 صفحه 26

درس روز عاشورا بیوک ملکی زنگ اول ، معّلم تاریخ گفت:« باید کتابها را بست ! درس تاریخ ما از این ساعت درس پیکار و درس ایثار است ثلث اول گذشته و دیگر در س مانیست قصۀ شاهان درس ما ، درس مهر می باشد جز ستم چیست، قصۀ شاهان؟ -نام : لیونل مسی -سن : 22سال -ملیت: آرژانتین -باشگاه قبلی: جوانان بارسلونا -باشگاه فعلی: بارسلونا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 414صفحه 26