مجله کودک 414 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 414 صفحه 35

داشت . مردم در اشتیاق دیدن چهره سوار می سوختند و در پی اش می دویدند و می خواندند : « نقاب ازچهره ات بردار و خورشیدی نمایان کن ! نگاه تشنه مارا به روی خویش مهمان کن !» پیر و جوان و مرد وزن ، برای زیارت و دستبوسی به سوی سوار می شتافتند ؛ اما سوارانی که سوار سپید جامه را در محاصره گرفته بودند ، جلوی مردم را می گرفتند و نمی گذاشتند دستهای مردم به او برسد . سوار سپید جامه ، تنها با اشاره سر و تکان دستهایش ، پاسخ سلام و محبتها و خوشامد گوییهای مردم را می داد. اشتیاق گروهی از مردم ، با دیدن سوار سپید پوش ، خوش آبی بود که بر آتش اشتیاق آنان ریخته شد. آن سوار سپید جامه ، هیچ یک از صفاتی را که مردم درباره حسین (ع) شنیده بودند ، در خود و با خود نداشت !... آنچه که خواندید بخشی از آغاز داستان کتاب بود . بقیه داستان را در کتاب که به بهای 440 تومان چاپ و منتشر شده است ، بخوانید و دنبال کنید . -نام : لویس فابیانو -سن :29 سال -ملیت : برزیل -باشگاه قبلی : پورتو -باشگاه فعلی : سویا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 414صفحه 35