مجله کودک 414 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 414 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان 1388 مبلغ000/60ریال=اشتراک سه ماهه عادی مبلغ000/144ریال=اشتراک سه ماهه سفارشی مبلغ000/120ریال=اشتراک شش ماهه عادی مبلغ000/288ریال= اشتراک شش ماهه سفارشی مبلغ اشتراک رابه حساب بانک صادرات(سپهر) به شماره 0102070538002 واریز کنید .(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی : تهران ، چهار راه حافظ ، پلاک 886 امور مشترکان مجله «دوست» ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور اگر تمایل دارید برای دوستانتان در خارج از کشور اشتراک مجله بگیرید ، فقط کافی است که با واحد اشتراک وتوزیع مجاه دوست تماس بگیرید. نشانی : تهران - صندوق پستی 3563-14155 توزیع و امور مشترکین : محمد رضا ملازاده فکس :66712211 تلفن : 66706833 واحد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شماست. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: / / 13 تحصیلات: نشانی: کد پستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء -نام: فرانچسکو توتی -سن : 33سال -ملیت : ایتالیا -باشگاه قبلی :رم -باشگاه فعلی : رم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 414صفحه 42