مجله کودک 417 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 4

حالت های عرفانی حضرت امام (س) در شرایط مختلف سیاسی و اجتماعی که پیش می آمد وصف نشدنی است. مثلا در 26 دی ماه سال 1357 که شاه مجبور شد فرار کند. تمام نمایندگان رسانه های گروهی دنیا در نوفل لوشاتو با حضرت امام مصاحبه داشتند. نوفل لوشاتو دهی در هفت فرسنگی پاریس بود که حضرت امام پس از خروج از عراق نام اسب: استاندارد برد ویژگی کلی : اسبی آرام و رام شدنی است. اتصال به درشکه را به خوبی می پذیرد. رنگ: اغلب قهوه ای رنگ. گاهی ناحیه دم سیاه است. خاکستری تیره آن هم دیده شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 4