مجله کودک 417 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 6

به دنبال تو می گشت فاطمه موسوی جزایری به دنبال تو می گشت دلم، اینجا و آنجا در اوج آسمان ها میان دشت و صحرا به دنبال تو می گشت در آب چشمه ساران به روی شبنم و گل میان باد و باران نام اسب: پالومینو ویژگی کلی: ااسبی باهوش است. از اسپانیا به آمریکا آورده شده است. پالومینو در لغت به معنای اسب طلایی است. رنگ: طلایی تیره و روشن، کرم پررنگ، گکاهی انتهاب دم نقره ای رنگ است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 6