مجله کودک 417 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 12

پرتاب گری است که باید تمام متعلقاتش دست به دست هم دهند و آن محوله بالنسبه کوچک را در مدرا قرار دهد. برای کم کردن این هزینه ها دانشمندان و متخصصان به این فکر افتادند چیزی را طراحی کنند که حالا اگر نه از همه قسمت های آن، اما بتوان از قسمت اعظمآن استفاده مجدد کرد. شاتل ها با این هدف ساخته شدند و در حال حاضر به عنوان تنها وسایلی در زمینه رفت و برگشت به مدار زمین فعالیت می کنند که قابلیت استفاده مجدد را دارند. تنها؟ ولی مگر مثلا سایوز هم بارها و بارها به مدار زمین نمی رود و باز نمی گردد؟ وظیفه تمامی قسمت های سایوز این است که کپسول خود را به مدار زمین برساندو. در این مسیر تمامی این قسمت ها نابود می شند. کپسول سایوز هم بعد از قرار گرفتن در مدار مأموریت خودر ا انجام می دهد، مثلا چند فضانور و یامحمولهخ ای را از دل خود خارج می کند و به ایستگاه فضایی منتقل می کند و یا فضانوردانی را از آنجا برمی گرداند. این کپسول هنگام بازگشت به زمین، وقتی می خواهد وارد جو زمین شود به دلیل حرارت زیاد، سپر حرارتی اش کاملا می سوزد و در نهایت یک جسم سوخته و درب و داغان با چتر روی زمین یا اقیانوس فرود می آید که البته در صورت موفق بودن مأموریت فضانوردان می توانند به سلامت از آن بیرون آورده شوند. چنین وسیله ای پس از بازگشت به زمین قابلیت استفاده مجدد را ندارد و به این ترتیب می توان گفت که از هیچیک از قسمت های سایوز نمی توان گفت که هیچ یک از قسمت های سایوز نمی توان برای بار دیگر استفاده کرد. طراحی شاتل به گونه ای است که مدار گرد آن می تواند بعد از انجام مأموریت خود سالم به زمین بازگردد و مانند یک هواپیما بیا گلایدر روی باند فرود بیاید. نه تنها مدار گرد بلکه حتی بعضی دیگر از قسمت های شاتل هم که در شروع پرواز به این وسیله کمک می کردند تا به مدار برسد می توانند مورد استفاده مجدد قرار بگیرند. در تصاویری که از شاتل ها در شروع پروازشان می بینید می توانید در زیر مدار گرد، چیزی شبیه به یک موشک بزرگ و همچنین دو موشک دیگر را در طرفینش مشاهده کنید. شاتل از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است. مدار گرد، که تقریبا شبیه به یک هواپیما ست، تلنگری شبیه به یک موشک بزرگ که معمولا به نام اسب: اسب پرویی ویژگی کلی: از نظر خون و نژاد، این اسب برادر اسب پاسوفینو است. حیوانی آرام و پرانرژی است . رنگ: بلوطی رنگ و رنگ های تیره

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 12