مجله کودک 417 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 34

دوباره دانه کوچک پرسید، اما جویبار هم خبر نداشت آن دانه سفید کوچک چطور و از کجا پیدا شده است. جویبار از پای درخت توت که می گذشت زمزمه کنان قصه سفر خود را از کوه تا رود برای او حکایت می کرد و از تمام چیزهای تازه ای که دیده بود سخن می گفت. اما این روزها، آن دو حرف دیگری داشتند. آنها در پی کشف راز دانه سفید بودند که ناگهان روی یک برگ پیدا شده بود. آنها تصمیم گرفتند دانه را نگهداری کنند تا ببینند این دانه از کجا پیدا شده است واز آن چه چیزی بیرون می آید. اسب های غرب اروپا نام اسب: سله فرانسیس ویژگی کلی: اسبی فرانسوی پرانرژی و آرام است کمه مناسب برای سوارکاری می باشد. رنگ: شکلاتی، بلوطی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 34