مجله کودک 423 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان کودکان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز و مدیر مسئول : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره ) شرح روی جلد بازی شمع های رنگی روی جلد تعدادی شمع رنگی می بینید. سایه این شمع ها پشت جلد تکرار شده است. اگر خوب دقت کنید تعدادی از شمع ها سایه ندارد و یا بعضی از سایه های پشت جلد اضافی است و مربوط به شمع های روی جلد نمی باشد. این شمع ها و سایه های اضافی را پیدا کنید. ●● سردبیران : افشین علاء- سیامک سرمدی ● مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی ● تصویرگر: حامد کمالی ● مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء ● عکس : امیر محمد لاجورد● حروفچین : نیرالسادات والاتبار ● توزیع و امور مشترکین: محمدرضا ملازاده لیتوگرافی و چاپ :مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب اسلامی - چهارراه حافظ - پلاک 886 تلفن: 66706833 نمابر: 66712211 کتاب کامل کاکتوس جلد آخر فهرست مطالب کتاب در مجله ● مقدمه جلد آخر ● لاتیس پینوس ● ستیس پینوس ● کاستلانوسی ● لیانوم ● .........

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 2