مجله کودک 423 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 5

راهی بیت حضرت امام در جماران آمده بود و می خواست بدون وقت قبلی با ایشان ملاقات داشته باشد. او با وجود اصرار پاسداران انتظامات نرفته بود و کم کم خودش را تا جلو دفتر امام رسانده بود . سرانجام ، این خبر به حضرت امام رسید که پیرمردی با این کیفیت خودش را به دفتر رسانده است و به هیچ عنوان هم از آنجا نمی رود . در این زمان ، امام ( رحمت ا...علیه ) خودشان بلند شدند و به کوچه رفتند و با آن پیرمرد ملاقات کردند . در حالی که پیرمرد خوابیده بود ، امام به بالای سرش تشریف بردند و به او اصرار کردند که به داخل منزل بیاید. اما پیرمرد قبول نکرد. امام به او گفتند: چه کار می خواهی بکنی ؟ از من چه می خواهی ؟ پیرمرد گفت :« آقا از شما چیزی نمی خواهم و داخل هم نمی آیم . فقط آمده بودم که شما را زیارت کنم ، همین!» نام: ستیس پینوس محل اصلی رویش : شمال مکزیک اندازه گل : 2 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 5