مجله کودک 423 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 8

یخچال برفکی پغور قاطی طاهره ایبد یخچال پغور قاطی رودل کرده بود . توی شکم یخچال پر از سبزی و میوه و نان و نوشابه و کره و پنیر و برنج و گوشت و چیز میزهای دیگر بود. بالای یخچال حسابی برفک زده بود. یک روز یخچال که حسابی دل درد گرفته بود و لرز داشت به کمد گفت: این روزها اصلاً حالم خوب نیست. حالم خرابه . خسته ام هستم ، خیلی کار کردم ، پر از برفکم! می شه چند روزی جات رو با من عوض کنی تا توی اتاق استراحت کنم! کمد نگاهی به شکم خودش انداخت، شلوار و پیراهن و پیژامه و زیرپوش و جوراب های پغور قاطی عین دل و روده توی طبقه اش بیرون ریخته بود و جلوی درش را گرفته بود. در کمد نمی توانست بسته بشود . کمد با خودش گفت : خب حداقل میوه ها و سبزی ها جلوی بسته شدن در رو نمی گیرن. نام : پلاتنس محل اصلی رویش :آرژانتین اندازه گل : 5 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 8