مجله کودک 423 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 15

آنها استفاده کنیم که نقطه ذوبی بالاتر و یا بسیار بالاتر از نقطه ذوب فلز مذاب داشته باشند. بوته ها و کوره ها هم همینطور یک شومینه را در نظر بگیرید.روشنش می کنید و ساعت های مداوم حرارت زیادی به جداره آن برخورد می کند. آجرهای نسوز در برابر این حرارت تاب می آورند. این آجرها با مواد خاصی تولید می شوند که نتوانند چنین خصوصیتی را داشته باشند. حتی موادی هم که در بندهای لای این آجرها مورد استفاده قرار می گیرند باید بتوانند شرایط حرارت زیاد را تحمل کنند نه تنها باید مقاومت بالایی در برابر حرارت زیاد داشته باشند بلکه حتی باید این توانایی را داشته باشند که به هنگام خاموش شدن شومینه و در حین سرد شدن هم ترک نخورند. چند بار می توان از یک قالب استفاده کرد و در آن فلز مذاب ریخت؟ قالب ها انواع گوناگون دارند و متناسب با فلزی که قرار است ریخته گری شود قالب ها را از مواد مختلفی می سازند. یک قالب آهنی که قرار است به برنج ذوب شده شکل دهد شاید تا هزاران بار بتواند این کار را بکند. این در حالی است که برای ریخته گری بعضی دیگر از فلزات ما قالب هایی از جنس ماسه می سازیم.چنین قالب هایی پس از آنکه مذاب درونشان قرار گرفت باید از هم پاشیده شود تا بتوان فلز شکل گرفته را بیرون آورد. به عبارتی چنین قالب هایی را فقط یک بار می توان مورد استفاده قرار داد. کار کردن با فلز مذاب باید کار خطرناکی باشد. اگر احتیاط های لازم صورت نگیرد می تواند بسیار خطرناک باشد. در انجام کارهایی چون ریخته گری فلز باید بسیار مراقب بود و کلیه موارد ایمنی را رعایت کرد. بی توجهی در حین انجام این کار می تواند عواقب بسیار بدی به همراه داشته باشد . فرض کنید در حین ریخته گری مقداری از فلز مذاب روی دست یا پا بریزد و یا اینکه اصلا شخص به داخل یک حوض فلز مذاب سقوط کند. شما تا به حال به داخل حوض مواد مذاب افتاده اید؟ شما چی فکر می کنید؟ حدس می زنم که نه . حدستان درست است چون اگر چنین اتفاقی بیفتد چیزی از آدم باقی نمی ماند . اما ما الآن داریم با هم گفت و گو می کنیم! ادامه دارد نام : سیلوستری محل اصلی رویش: آرژانتین اندازه گل : 5 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 15