مجله کودک 423 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 26

یک بسته خوشرنگ یک روز بابا برایم کادو آورد پیراهن زرد قشنگی از توی آن کادو درآورد هروقت می پوشیدم آنرا پیراهن زرد بسیار زیبا می شدم من رابعه راد در دشت در بین علف ها مانند گل ها می شدم من نام: کراهنی محل اصلی رویش: پرو اندازه گل: 7 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 26