مجله کودک 423 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 28

کابوس ورزشکاران پاره شدن رباط صلیبی در بین ورزشکاران بخصوص فوتبالیست ها یک کابوس است. همه آنهایی که تجربه دردناک پارگی رباط صلیبی را تجربه کرده اند و ماهها دور از میادین ورزشی بوده اند می دانند که این کابوس ورزشکاران تا چه اندازه وحشتناک است. بعضی نوع کفش بازیکن را دلیل این صدمه می دانند. گروهی دیگر زمین بازی را متهم می کنند. عده ای می گویند که آماده نبودن بدن بازیکن علت پارگی این رباط است و نظرات دیگر. در واقع نمی توان متهم ردیف اول را برای صدمه پیدا کرد اما مجموعه ای از عوامل مختلف مانند فیزیوتراپ، پزشک تیم، مربی بدنساز هم در صدمه دیدن ورزشکار نقش دارند. پوریای ولی باشیم ویژگی مهم ورزشکار کشور ما باید خلق و خوی نیکوی آنها باشد. آنها باید علاوه بر قهرمانی و آوردن مدال های ورزشی، در رفتار و کردار هم مدال آور باشند. متاسفانه ، برخی اتفاقات در زمین های ورزشی و بخصوص در زمین فوتبال نشان می دهد که گاهی برخی ورزشکاران ما از این خلق و خو دور می شوند. یک ورزشکار مسلمان باید علاوه بر دانش و آگاهی از رشته ورزشی که آن را انجام می دهد، دارای تقوی ، عمل صالح ، انجام فرمان های الهی، کمک به مظلومان، عفو و گذشت و خودسازی باشد. علاوه بر همه اینها، تواضع و فروتنی و پرهیز از غرور صفت خوب دیگری است که با انجام آن ، ورزشکاران ما در ردیف بزرگان اخلاق و ورزش نظیر پوریای ولی و جهان پهلوان تختی در می آیند. به امید آن روز. نام: ماتان زانوس محل اصلی رویش: کوبا اندازه گل: 2 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 28