مجله کودک 423 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 34

دلم نمی خواهد! بخوابم .»و خواب را از چشمانش بیرون کرد. خواب خیلی ناراحت شد ، اخم کرد و با ناراحتی به پسرک نگاه کرد. پسرک با خوشحالی بازی می کرد و بالا و پایین می پرید. اصلاً هم به فکر او نبود. خواب با خودش گفت:« بهتر است کمی صبر کنم،شاید پشیمان شود.» اما پسرک پشیمان نشد ، خواب هم قهر کرد و رفت. تا جای دیگری برای خودش پیدا کند. پسرک هنوز در حیاط بازی می کرد. خواب از اول به اتاق رفت. همان طور که این طرف و آن طرف را می گشت ، ناگهان چشمش به قاب نام: براچیک لادا محل اصلی رویش: آمریکا اندازه گل: 8 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 34